Archive results for the 'st. dalfour' category/tag:

nobenega dvoma ni, katere marmelade so (poleg domačih) najboljše na svetu. sama z veseljem uporabljam njihove kozarčke tudi potem, ko marmelade že zdavnaj ni več. primerni so predvsem za shranjevanje pisanih začimb (od kar sva z bivšo cimro nekoč po stropu lovili kuhinjske črve, tudi sicer fanatično vso odprto hrano shranjujem v zaprtih steklenih kozarcih). za lažje razločevanje vseh vrst curryjev, masal in paprik, kozarčke opremim še s svojimi napisi. kuhanje z lepimi pripomočki je nedvomno zabavnejše!

there is absolutely no doubt which marmelades (aside from homemade ones) are best in the whole world. i like to use their jars even after the content is long gone. they are especially useful for spice storage (ever since my ex roommate and i were trying to kill the army food worms climbing around our kitchen ceiling one morning i fanatically keep all my food in glass jars). in order to distinguish all the curries, masalas and peppers i just put some paper labels on them. cooking with nice accessories always makes more fun!

St. dalfour afterlife2 people like this post.